Arcane Crypto

Apportemission maj 2016

Erbjudandet i korthet

  • För åttio (80) aktier i Wifog AB erhålls en (1) aktie i Wifog Holding AB.
  • Anmälningsperiod: 23 maj – 3 juni 2016.
  • Erläggande av vederlag kommer att ske omkring den 17 juni 2016.

Bakgrund

I juni 2015 gick Forestlight Entertainment AB (publ) ut med ett erbjudande till alla aktieägare i Wifog AB om att genom en apportemission köpa deras Wifog AB-aktier och få aktier i Forestlight Entertainment AB i utväxling. Aktieägare med drygt 95% aktierna i Wifog AB tackade ja till erbjudandet och Forestlight Entertainments AB bytte namn till Wifog Holding AB och ändrade samtidigt sin verksamhet till Wifogs verksamhet.

Nu erbjuds de aktieägare som inte accepterade byta ut sina aktier i Wifog AB till aktier i Wifog Holding AB förra sommaren, en en ny och sista chans att göra det. För de aktieägare som inte svarar på detta erbjudandet, kommer styrelsen att påkalla en process för att tvångsvis lösa ut resterande aktieägare. En sådan process kan förväntas bli färdig om 12 till 24 månader.

Anmälan

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt anmälningssedel och svarskuvert distribueras via Euroclear per den 19 maj 2016 till direktregistrerade aktieägare i Wifog AB. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med efterfrågade uppgifter, underteckna anmälningssedeln samt lämna in anmälningssedeln till:

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Wifog
Box 55691
102 15 StockholM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-mail: teckning@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80
Webbplats: www.mangold.se

Förvaltarregistrerade aktieägare

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, kommer anmälningssedel att skickas direkt från respekitve aktieägares bank eller depåhållare. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med efterfrågade uppgifter, underteckna anmälningssedeln samt lämna in anmälningssedeln till den bank eller depåhållare som håller ens aktier.

Anmälningssedel

Om ni inte erhåller någon anmälningssedel så kan ni använda nedan anmälningssedel. Var noga med att fylla i alla fält som går att fylla i. Skicka anmälningssedeln till Mangold Fondkommission enligt adress ovan.

Anmälningssedel

Informationsmemorandum och aktieägarbrev

I nedan Informationsmemorandum och Aktieägarbrev så hittar ni fullständig information om apportemissionen och erbjudandet.

Informationsmemorandum

Aktieägarbrev

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.