Arcane Crypto

Apportemissionen oktober 2015

Erhållande av Wifog Holding AB-aktier

För de aktieägare i Wifog AB som accepterade Forestlight Entertainment ABs erbjudande i somras om att byta ut sina Wifog AB-aktier till Forestlight Entertainment AB-aktier, så har Mangold Fondkommission under måndagen den 5 oktober 2015 bokat in Forestlight Entertainment AB-aktierna (aktien är numera namnändrad till Wifog Holding AB med kortnamn: WIFOG och ISIN: SE0004871978) på alla direktregistrerade aktieägares vp-/depåkonto. 


För de aktieägare som är förvaltarregistrerade aktieägare i Wifog AB, vilket är majoriteteten av de som håller sina aktier på ett vp-/depåkonto hos sin bank, så kan det dröja några dagar innan aktierna bokas in på vp-/depåkontot. Det är respektive bank/depåhållare som ansvarar för att boka in aktierna på sina kunders vp-/depåkonto. Vid frågor om när inbokning av förvaltarregistrerade aktier kommer att ske på respektive vp-/depåkonto, så är det bara aktieägaresn vp-/depåkontohållare som kan svara på detta p.g.a. banksekretess. Frågor om detta måste därför ställas direkt till respektive aktieägares vp-/depåkontohållare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.