Arcane Crypto

Nyemission april 2018

Nyemission april 2018

Dokument

Memorandum

Teaser

Teckningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckningssedel med stöd av teckningsrätter

Erbjudandet i korthet

Den som på avstämningsdagen den 29 mars 2018 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken, för Wifog Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. En (1), per avstämningsdagen innehavd aktie erhåller tio (10) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras under teckningsperioden. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.

Pris per aktie

0,10 SEK

Erbjudandets storlek

Cirka 24 MSEK

Maximalt antal aktier i Erbjudandet

240 457 630 aktier

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Inför föreliggande företrädesemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om cirka 16 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till cirka 67 procent

Avstämningsdag

29 mars 2018

Teckningsperiod

5 april 2018 – 18 maj 2018

Handel med teckningsrätter

5 april 2018 – 18 april 2018

Handel med BTA

5 april fram till dess Bolagsverket har registrerat Erbjudandet. Registreringen beräknas ske vecka 19

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall

24 april 2018

Handelsplats

Nasdaq First North

ISIN-kod aktie

SE0007614722

ISIN-kod teckningsrätt

SE0011088525

ISIN-kod BTA 1

SE0011088533

ISIN-kod BTA 2

SE0011088541

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.