Arcane Crypto

Nyemission januari 2019

Företrädesemissionen i sammandrag 

  • Den som på avstämningsdagen den 28 januari 2019 är aktieägare i Wifog har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
  • En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 0,08 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper under perioden 30 januari - 13 februari 2019.
  • Handel i teckningsrätter löper under perioden 30 januari - 11 februari 2019
  • Handel i BTA löper från 30 januari till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Dokument

Wifogs företrädesemission övertecknad

Prospekt

Anmälningssedel (utan företräde)

Teaser

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.