Vertical Ventures

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 28 september 2020

Aktieägarna i Vertical Ventures AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ Aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6§ Aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.