Vertical Ventures

Ledning

Jonas Litborn VD

Född 1978
VD sedan januari 2020

Jonas har under sin karriär jobbat med affärsutveckling på flera företag inom olika sektorer såsom Neonode Inc., Mavshack AB och Ironroad AB. Jonas har en bred erfarenhet inom ledarskap och organisationsutveckling. Hans expertis inom affärsutveckling och internationella affärer tillför Bolaget ett brett kontaktnät i Sverige och Sydostasien. Jonas har en Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. 

Nuvarande uppdrag: Vertical Ventures Styrelseledamot, Mavshack AB Styrelseordförande, BrandBee Holding AB Styrelseledamot, BrandBee AB Styrelseledamot, BrandBee Holding AB Tillförordnad VD, VideoBur Sthlm AB Styrelseordförande, 24h Tech International AB Styrelseordförande, Mavshack Movies AB Styrelseordförande, IPmovers AB Styrelseledamot, IPMovers India Pvt Ltd. Styrelseledamot, Ambient Media Int. Ltd. Styrelseledamot, Transiro Int. AB Styrelseledamot, Transiro Sverige AB Styrelseledamot, Med Coat AB Styrelseledamot, Fortic Finans AB Styrelseledamot, Acri Design AB Styrelsesuppleant, Your IT AB Styrelseledamot, Fortic AB Styrelseledamot, W.G. Finans & Förvaltnings AB Styrelseledamot, Recapture IT AB Styrelseordförande, Sindas Informationssystem AB Styrelseordförande och SplitEx AB Styrelseledamot, VD.

Tidigare uppdrag:  Wifog Holding AB Styrelseledamot, Wifog AB Styrelseledamot, Lark Invest AB Styrelseledamot,  Maxego Invest Styrelseledamot,  24h Movies Sweden AB Styrelseledamot och Nappilk Invest AB Styrelseledamot.

Aktieinnehav: 461 761 via bolag och närstående.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.