Vertical Ventures

Styrelse och revisor

Fredrik Crafoord Styrelseordförande

Född 1969
Invald 2017. Styrelsens ordförande sedan 2019.

Studier vid Stockholms Universitet. Crafoord innehar mångårig erfarenhet  från finansmarknaden och driver idag egen verksamhet inom samma bransch.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i City Capital Partners AB, Ecbatana Fastighetsinvest AB samt Cubera Private Equity Holding AB. Styrelseledamot i Vertical Ventures. 

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Ginger Oil AB (publ). Styrelseledamot i Optimized Portfolio Management samt Nexum Loans AB.

Aktieinnehav: 48 333 533 st via närstående och kapitalförsäkring.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Jonas Litborn Styrelseledamot

Född 1978
Invald 2019

Jonas har under sin karriär jobbat med affärsutveckling på flera företag inom olika sektorer såsom Neonode Inc., Mavshack AB och Ironroad AB. Jonas har en bred erfarenhet inom ledarskap och organisationsutveckling. Hans expertis inom affärsutveckling och internationella affärer tillför Bolaget ett brett kontaktnät i Sverige och Sydostasien. Jonas har en Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. 

Nuvarande uppdrag: Vertical Ventures Styrelseledamot, Mavshack AB Styrelseordförande, BrandBee Holding AB Styrelseledamot, BrandBee AB Styrelseledamot, BrandBee Holding AB Tillförordnad VD, VideoBur Sthlm AB Styrelseordförande, 24h Tech International AB Styrelseordförande, Mavshack Movies AB Styrelseordförande, IPmovers AB Styrelseledamot, IPMovers India Pvt Ltd. Styrelseledamot, Ambient Media Int. Ltd. Styrelseledamot, Transiro Int. AB Styrelseledamot, Transiro Sverige AB Styrelseledamot, Med Coat AB Styrelseledamot, Fortic Finans AB Styrelseledamot, Acri Design AB Styrelsesuppleant, Your IT AB Styrelseledamot, Fortic AB Styrelseledamot, W.G. Finans & Förvaltnings AB Styrelseledamot, Recapture IT AB Styrelseordförande, Sindas Informationssystem AB Styrelseordförande och SplitEx AB Styrelseledamot, VD.

Tidigare uppdrag:  Wifog Holding AB Styrelseledamot, Wifog AB Styrelseledamot, Lark Invest AB Styrelseledamot,  Maxego Invest Styrelseledamot,  24h Movies Sweden AB Styrelseledamot och Nappilk Invest AB Styrelseledamot.

Aktieinnehav: 461 761 via bolag och närstående.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Tommy Carlstedt Styrelseledamot

Född: 1970
Invald: 2019
Utbildning: Master of science in business, Örebro Universitet

Tommy Carlstedt är idag VD för Mavshack AB som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Tommy har varit på Mavshack på VD på Mavshack sedan 2017 och har en  bakgrund från Swedbank där han haft olika ledningsbefattningar inom affärsutveckling, försäljning och digitala strategier.

Nuvarande uppdrag:
Ordförande, Your IT AB, IPmovers AB. Ledamot, Mavshack Movies AB, 24h Tech International AB, Aktiebolaget yBarn samt Recapture IT AB. Extern Verksträllande direktör Mavshack AB (publ). Vertical Ventures, Styrelseledamot. 

Aktieinnehav: 2 400 000 Privat och närstående

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets största aktieägare. 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.