Vertical Ventures

G3A AB

Kort information om G3A AB
G3A AB org. nr 556572-4621 , är ett dotterbolag till Vertical Ventures, som äger ca 99,3% av aktierna i bolaget. Moderbolaget Vertical Ventures, org.nr 556668-3933 är noterat på Nasdaq First North Growth Market. G3A AB är sedan december 2019 ett vilande bolag i koncernen.

Nyheter och dokument från Vertical Ventures dotterbolag G3A AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.