Vertical Ventures

Nyheter

Aon och Wifog tecknar samarbetsavtal

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

Wifog erbjuder sina användare möjligheten att tjäna poäng genom att e-handla, delta marknadsundersökningar och exponeras för reklam. Poängen kan sedan användas för att betala hela eller delar av vardagliga hushållsräkningar.

Aon är en av världens främsta försäkringsrådgivare- och förmedlare verksamma i 120 länder och med 72 000 anställda.

- Genom samarbetet med Wifog, kommer vi kunna befästa vår position som innovatör inom försäkringsmarknaden. Vår industri lider historiskt av lågt kundengagemang och en blygsam kunddialog inom konsumentförsäkringar. Med Wifogs plattform och detaljerade kunskap om kunderna och deras behov skapas unika förutsättningar för optimala individuella försäkringserbjudande med perfekt timing. Vi kommer kontinuerligt scanna marknaden för att säkerställa att Wifogs kunder har de bästa lösningarna. Vi börjar med Sverige och ser fram emot att följa med Wifog i deras internationella expansion säger Jacob Schlawitz, CEO Aon Sweden & Aon Nordic.

För Wifog, som lanserades 2013 som en mobiltjänst, innebär samarbetet med Aon att ännu en byggsten till ett bredare tjänsteutbud.

- Det här samarbetet ger oss en fantastisk möjlighet att nå fler människor med nya efterfrågade produkter. Vi kan erbjuda fler bra sätt att tjäna poäng på, men också fler relevanta tjänster att använda poängen till. Detta är ett viktigt steg för ökad kundnytta och ökad omsättning, säger Peter Håkansson, VD på Wifog.

Stockholm 2016-06-13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD för Wifog Holding AB (publ)
E-post: peter.hakansson@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Jacob Schlawitz, CEO Aon Sweden AB & Aon Nordic
E-post: jacob.schlawitz@aon.se

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni, försäkringar och el, genom att handla online, göra marknadsundersökningar och konsumera reklam. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2017-08-31
Regulatorisk

Då ett formfel begicks när beslut om upprättande av optionsprogram vid årsstämma den 23 maj 2017, har styrelsen idag beslutat återkalla programmet i sin helhet.

2017-08-18
Regulatorisk

Med anledning av tidigare pressreleaser avseende framgångsrikt stängd emission om 30 miljoner kronor och därtill förseningar i registrering och därmed förknippad likviditetssituation så vill styrelsen ge följande kompletterande information.

2017-08-11
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) har tidigare aviserat att bolaget framgångsrikt stängt en emission om totalt 30 miljoner kronor. Mot bakgrund av att en del av de som motsvarar kontantdelen i emissionen är försenade så har bolaget ännu inte kunnat registrera emissionen och därför hamnat i likviditetskris.

2017-07-25
Regulatorisk

Teckningsperioden för den tidigare aviserade riktade emissionen till kursen 2,50 kronor per aktie i Wifog Holding AB (publ), med stöd av bemyndigande av från årsstämman den 23 maj 2017, har nu stängts. Teckning har erhållits på totalt på 12 000 000 antal aktier och kommer att tillföra Bolaget 30 000 000 kronor i kapital och öka Bolagets aktiekapital med 22 870 587,212865 kronor.

2017-07-07
Regulatorisk

Mot bakgrund av tidigare aviserade riktade emissionen på upp till 35 miljoner kronor har minimbeloppet på 25 miljoner kronor uppnåtts.

2017-07-03
Regulatorisk

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, att göra en riktad emission med lägst 10 000 000 och högst 14 000 000 aktier till kursen 2,50 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget lägst 25 000 000 och högst 35 000 000 kronor i kapital efter kapitalanskaffningskostnader och öka Bolagets aktiekapital med lägst 19 058 822,7 och högst 26 682 351,8 kronor.

2017-06-16
Regulatorisk

Wifog Holding AB har slutit ett avtal med Barncancerfonden om att lansera en helt ny digital insamlingstjänst.

2017-06-02
Regulatorisk

Wifog har förlängt sitt MVNO-avtal med 3 och nylanserar sin mobiltjänst Wifog Mobile med marknadens i särklass minsta abonnemang.

<<
1
...
10
11
12
13
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.