Vertical Ventures

Nyheter

ARCANE CRYPTO AVSER FÖRVÄRVA KAUPANG KRYPTO AS

Vertical Ventures offentliggjorde den 8 augusti 2020 att bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med majoritetsägarna i Arcane Crypto AS ("Arcane") gällande förvärv av samtliga aktier i Arcane genom ett så kallat omvänt förvärv ("Arcane-transaktionen"). Arcane-transaktionen är villkorad av (i) en godkänd ömsesidig due diligence-granskning, och (ii) godkännande av bolagsstämma i såväl Vertical Ventures som i ägarna till Arcane. Vidare ska, i god tid inför bolagsstämman i Vertical Ventures, en bolagsbeskrivning som godkänts av Nasdaq offentliggöras.

Arcane har idag informerat Vertical Ventures om att Arcane ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Bulltech AS ("Säljaren") avseende förvärv av samtliga aktier i Kaupang Krypto AS ("Kaupang") ("Kaupang-transaktionen"). Kaupang är ett norskt aktiebolag som genomför köp och försäljning av kryptovalutor och är registrerat hos norska Finanstilsynet. Kaupang-transaktionen är villkorad av att (i) Arcane-Transaktionen är genomförd, (ii) att nödvändiga tillstånd från myndigheter är erhållna, (iii) godkännande av bolagsstämman i Säljaren och av styrelsen för Vertical Ventures, och (iv) en due diligence-granskning av Kaupang. Vederlaget för Kaupang-transaktionen ska i huvudsak utgöras av aktier i Vertical Ventures och motsvarar en utspädning om cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier i Vertical Ventures efter att Arcane-transaktionen genomförts.

För mer information om transaktionen och Arcane besök arcane.no

Stockholm 2020-10-13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: info@verticalventures.se
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 10:10 CEST.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)
Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se.

2020-09-18
Regulatorisk

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures" eller "Bolaget") har i pressmedelande den 4 augusti 2020 informerat om det så kallade omvända förvärvet av Arcane Crypto AS ("Arcane"). I samband med förvärvet av Arcane måste Vertical Ventures utarbeta en bolagsbeskrivning för fortsatt notering av Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Denna bolagsbeskrivning måste godkännas av Nasdaq och publiceras i god tid innan bolagsstämman som beslutar om förvärvet av Arcane.

2020-09-08
Regulatorisk

Arcane Crypto AS, under uppköp av Vertical Ventures, har investerat i ITOAM Sarl, bolaget bakom LN Markets tillsammans med Bitfinex och Fulgur Ventures. Efter investeringen kommer Arcane Crypto AS att äga 7,14 % av ITOAM Sarl, LN Markets.

2020-08-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

1
2
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.