Arcane Crypto

Nyheter

FI godkänner prospekt för Exchange-Traded Product baserad på Arcane Assets kryptovalutafond

Stockholm, 14 december, 2021 - Arcane Crypto AB:s ("Arcane Crypto") partner Valour Inc. ("Valour") har idag fått godkänt av svenska finansinspektionen ("FI") för dess prospekt som inkluderar en Exchange Traded Product ("ETP") baserad på Arcane Assets kryptovalutafond.

I juni 2021 signerade Arcane Crypto och Valour ett Letter of Intent med avsikten att utforska notering av en ETP som är baserad på Arcane Assets kryptovalutafond. Denna ETP kommer att bli den första som har en kryptovalutafond som underliggande tillgång och väntas lanseras tidigt nästa år.

Valour, som är ett helägt dotterbolag till DeFi Technologies Inc., emitterar ETP-produkter som följer utvecklingen för underliggande digitala tillgångar och som är noterade på reglerande börser i Europa. Dessa ETP-produkter gör det enkelt för investerare att få exponering mot digitala tillgångar genom deras vanliga bank eller mäklare.

"Detta godkännande är ytterligare en milstolpe för Arcane Crypto och Valours samarbete och tar oss ett steg närmare den första lanseringen av en ETP som är baserad på en kryptovalutafond. Denna ETP väntas lanseras tidigt under 2022 och kommer underlätta för investerare som vill ha exponering mot vår kryptovalutafond genom sina befintliga mäklare," säger Torbjørn Bull Jenssen, VD för Arcane Crypto.

"Allteftersom kryptomarknaden växer och förändras ser vi ett ökat intresse för att få tillgång till denna multifacetterade marknad. Vi är nöjda över att förenkla processen för investerare genom vårt samarbete med Valour. När denna ETP lanseras kommer den att vara en helhetslösning för investerare som vill ha exponering mot kryptovalutor," säger Eric Wall, CIO för Arcane Assets.

"Detta godkännande visar vägen för framtida innovativa produkter från Valour och vårt samarbete med Arcane Crypto är en viktig del av den resan. Genom att lansera den första ETP som är baserad på en kryptovalutafond, fortsätter vi att leverera på vår mission, att öka tillgängligheten till digitala tillgångar genom de mest innovativa och marknadsledande produkter," säger Diana Biggs, VD för Valour.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB
e-mail: post@arcanecrypto.se
web: investor.arcanecrypto.se

Om Arcane Crypto
Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Arcane driver en portfölj av företag som spänner över värdekedjan för digital finansiering. Som koncern levererar vi tjänster inriktade på betalningar, investeringar och handel. Dessutom har vi en media- och forskningsavdelning.

Arcane strävar efter att bli en ledande aktör inom digitala tillgångar genom att växa de befintliga verksamheterna, investera i avancerade projekt och genom förvärv och konsolidering.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

Om Valour
Valour Inc. emitterar finansiella produkter som sedan handlas på reglerade marknader av privata och institutionella investerare som vill investera i innovationer, så som digitala tillgångar, på ett enkelt och säkert sätt. Valour, som grundades 2019 och är baserade i Zug, Schweiz, är ett helägt dotterbolag till DeFi Technologies Inc. (NEO:DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF). För mer information om Valour, vänligen se www.valour.com.

2022-01-13

Arcane Crypto AB:s (publ) helägda dotterbolag Kaupang Krypto AS har ingått ett samarbete med NFT AS och kuratorn Sam Farao för att förenkla förvärv av Bjarne Melgaards första kryptokonstsamling "The Lightbulb Man".

2022-01-13

Arcane Crypto AB's (publ) wholly-owned subsidiary Kaupang Krypto AS has entered into a collaboration with NFT AS and curator Sam Farao, to facilitate acquisitions of Bjarne Melgaard's first crypto art collection The Lightbulb Man.

2021-12-14

Stockholm, 14 december, 2021 - Arcane Crypto AB:s ("Arcane Crypto") partner Valour Inc. ("Valour") har idag fått godkänt av svenska finansinspektionen ("FI") för dess prospekt som inkluderar en Exchange Traded Product ("ETP") baserad på Arcane Assets kryptovalutafond.

2021-12-14

Stockholm, December 14, 2021 - Arcane Crypto AB's ("Arcane Crypto") partner Valour Inc. ("Valour") has today received approval from the Swedish Financial Supervisory Authority ("SFSA") on its Base Prospectus, which includes an Exchange-Traded Product ("ETP") based on Arcane Assets' cryptocurrency fund.

2021-12-09
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" eller "Bolaget") den 9 december 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se.

2021-12-09
Regulatory

At the Extraordinary General Meeting in Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company") on 9 December 2021, which has been conducted solely through postal voting in advance pursuant to temporary legislation, the resolutions presented below were passed. All resolutions were in accordance with submitted proposals, which are described in detail in the meeting documents available on the Company's website, investor.arcanecrypto.se.

2021-11-25
Regulatorisk

Styrelsen i Arcane Crypto AB har idag beslutat att godkänna bolagets plan att ansöka om en notering på OTCQB, en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Arcane Crypto kommer därmed att ansöka om notering på OTCQB och räknar med att erhålla ett godkännande under första kvartalet 2022.

2021-11-25
Regulatory

The Board of Arcane Crypto AB have today approved the company's plan to apply for a dual listing on OTCQB, a US trading market operated by OTC Markets Group for securities not listed on a national exchange. Arcane Crypto will apply for admission to trading on OTCQB and expects an approval during the first quarter of 2022.

2021-11-12

Stockholm 12 november, 2021 - Arcane Cryptos helägda dotterbolag Ijort Invest AB ("Trijo") offentliggör idag att Arcane Cryptos VD Torbjørn Bull Jenssen även utses till VD för Trijo och ersätter därmed Totte Löfström.

2021-11-12

Stockholm November 12, 2021 - Arcane Crypto's wholly owned subsidiary Ijort Invest AB ("Trijo") today announces that Arcane Crypto's CEO Torbjørn Bull Jenssen will also become CEO of Trijo and thereby replace Totte Löfström.

2021-11-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Arcane Crypto AB, org. nr. 556668-3933 ("Arcane Crypto" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 9 december 2021.

Styrelsen för Arcane Crypto har, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid stämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs 9 december 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-11-08
Regulatory

The shareholders in Arcane Crypto AB, Reg. No. 556668-3933 ("Arcane Crypto" or the "company"), are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday, 9 December 2021.

The Board of Directors of Arcane Crypto has resolved that the Extraordinary General Meeting will be held by postal voting only, in accordance with the Act (2020:198) on Temporary Exceptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Other Associations. The Extraordinary General Meeting will therefore be held without the possibility for shareholders to attend in person or through a proxy. Instead, shareholders can participate in the Extraordinary General Meeting by voting and submitting questions in advance pursuant to the instructions described below.

Information about the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting will be published on 9 December 2021, as soon as the result of the postal voting has been finally confirmed.

2021-11-05

Det norska non-fungible token ("NFT") projektet Svalbard.Money auktionerar nu ut helt nya Svalbardmynt som inspirerats av historiska personer från Sovjet Unionen.

2021-11-05

The Norwegian non-fungible token ("NFT") project named Svalbard.Money is auctioning off brand new Svalbard coins inspired by historic individuals in the Soviet Union.

2021-10-29
Regulatory

The third quarter of 2021 (compared to the third quarter of 2020)

 • Group revenue increased to 81,166 kSEK (571)

 • EBITDA amounted to -6,059 kSEK (-3,085)

 • EBIT amounted to -8,105 kSEK (-3,133)

 • The result for the period amounted to -7,766 kSEK (-2,833)

 • Earnings per share before dilution amounted to -0,001 SEK (-0,005)

 • Earnings per share after dilution amounted to -0,001 SEK (-0,005)

The first nine months of 2021 (compared to the first nine months of 2020)

 • Group revenue increased to 183,555 kSEK (879)

 • EBITDA amounted to -18,586 kSEK (-7,454)

 • EBIT amounted to -21,731 kSEK (-7,505)

 • The result for the period amounted to -150,872 kSEK (-7,343)

 • Adjusted result for the period amounted to -23,919 kSEK (-7,343)

 • Earnings per share before dilution amounted to -0,019 SEK (-0,014)

 • Earnings per share after dilution amounted to -0,018 SEK (-0,014)

1
2
...
30
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.