Vertical Ventures

Nyheter

VERTICAL VENTURES HALVÅRSSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

KVARTAL 2 2020

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 KSEK (1 456 KSEK)

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -577 KSEK (-1 086 KSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) blev -577 KSEK under kvartalet (-1 595 KSEK)

FÖRSTA HALVÅRET 2020

Nettoomsättningen uppgick för första halvåret till 5 KSEK (2 402 KSEK)

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för första halvåret till -1 038 KSEK (-2 926 KSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för första halvåret till -1 038 KSEK (-3 883 KSEK)

Stämman beslöt att anta ny lydelse i bolagsordningen - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§4).

Stämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Under februari 2020 ingick Vertical Ventures ett exklusivt LOI angående ett s.k. Omvänt förvärv av Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd. Processen kring förvärvet har på grund av utbrottet av Covid 19 under våren påverkas negativt till den milda grad att Vertical Ventures beslöt att inte förlänga avsiktsförklaringen med Tongdow vid utgången av det ursprungliga avtalet, dvs. 30 juni 2020.

Vertical Ventures styrelse beslutade, den andra juli 2020, att ingå en avsiktsförklaring om förvärv av Arcane Crypto AS. Målet är att transaktionen med Arcane Crypto AS, efter en extra-bolagsstämmas godkännande kan vara slutförd under andra halvåret 2020.

Vertical Ventures beslutade den tredje augusti 2020, att tidigare lägga kvartalsrapporten för andra kvartalet 2020 till den fjärde augusti 2020.

Vertical Ventures styrelse beslutade, den fjärde augusti 2020, att ingå ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS.

Hela rapporten för första halvåret finns tillgänglig på Bolagets hemsida:

https://investor.verticalventures.se/finansiella-rapporter/

Stockholm 2020-08-04

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)

E-post: info@verticalventures.se

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 08:45 CET.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

2020-09-18
Regulatorisk

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures" eller "Bolaget") har i pressmedelande den 4 augusti 2020 informerat om det så kallade omvända förvärvet av Arcane Crypto AS ("Arcane"). I samband med förvärvet av Arcane måste Vertical Ventures utarbeta en bolagsbeskrivning för fortsatt notering av Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Denna bolagsbeskrivning måste godkännas av Nasdaq och publiceras i god tid innan bolagsstämman som beslutar om förvärvet av Arcane.

2020-09-08
Regulatorisk

Arcane Crypto AS, under uppköp av Vertical Ventures, har investerat i ITOAM Sarl, bolaget bakom LN Markets tillsammans med Bitfinex och Fulgur Ventures. Efter investeringen kommer Arcane Crypto AS att äga 7,14 % av ITOAM Sarl, LN Markets.

2020-08-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.