Vertical Ventures

Nyheter

Vertical Ventures ingår LOI om förvärv av Tongdow E-Commerce Group Ltd

Vertical Ventures AB ("Vertical Ventures") och Tongdow E-Commerce Group Ltd ("Tongdow") har ingått en avsiktsförklaring gällande Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att Vertical Ventures verksamhet ändras till Tongdows verksamhet (det "Nya Bolaget").

Transaktionen mellan Vertical Ventures och Tongdow i korthet:

· Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i Vertical Ventures.

· Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Tongdow aktieägare ska inneha omkring 97,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 2,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.

· Köpeskillingen för Tongdow uppgår indikativt till US$ 200 000 000 men är föremål för slutförhandling.

· Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det andra kvartalet 2020.

"Vertical Ventures emotser en effektiv process för att tillsammans med Tongdow nu åstadkomma en ny operativ inriktning på verksamheten för att skapa värde för bolagets aktieägare", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i Vertical Ventures.

I samband med Transaktionen kommer Vertical Ventures att byta företagsnamn.

Om Transaktionen

Vertical Ventures har ingått en avsiktsförklaring med Tongdow, enligt vilken Vertical Ventures ska förvärva samtliga aktier i Tongdow. Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i Vertical Ventures. Vidare förutsätter slutförandet av Transaktionen en godkänd granskning (due diligence) av Tongdow som Vertical Ventures avser genomföra under kommande veckor.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Tongdows aktieägare ska inneha omkring 97,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 2,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Fördelningen kan slutligt komma att variera beroende på slutligt utfall av parternas förhandlingar.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta - och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget - kommer en bolagsbeskrivning avseende det Nya Bolaget att publiceras i god tid innan den avsedda tillträdestidpunkten.

Om Tongdow

Tongdow är ett e-handelsföretag verksamt inom B2B och hanterar transaktioner inom metallhandel. Företaget omsatte US$ 583 miljoner under 2018 och genomför nu en publik börsnotering i Europa för att fortsätta sin expansion på nya marknader.

Mer information om Tongdow finns på www.tongdow.com.

Om Vertical Ventures

Vertical Ventures avyttrade sin operativa verksamhet, lojalitetsplattformen Wifog, till Transiro Int. AB under hösten 2019. Vertical Ventures blev efter den transaktionen största aktieägare i Transiro Int. AB, noterat på NGM.

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och
bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.Mer information om Vertical Ventures finns på http://investor.verticalventures.se.

Rådgivare

Aalto Capital agerar finansiell rådgivare till Tongdow i processen.

Stockholm 2020-02-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, Styrelseordförande Vertical Ventures AB (publ)

E-post: info@verticalventures.se

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 08:45 CET.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se.

2020-02-05

Med anledning av att flertalet personer har hört av sig till Bolaget angående en felaktig och makulerad registrering hos FI väljer nu Vertical Ventures att kommentera registreringen.

2020-02-03
Regulatorisk

Vertical Ventures AB ("Vertical Ventures") och Tongdow E-Commerce Group Ltd ("Tongdow") har ingått en avsiktsförklaring gällande Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att Vertical Ventures verksamhet ändras till Tongdows verksamhet (det "Nya Bolaget").

2020-01-31
Regulatorisk

I föregående pressrelease angavs fel månad för transaktionen, det ska vara 28 januari 2020 och ingenting annat.

2020-01-23
Regulatorisk
2020-01-17
Regulatorisk

I och med Vertical Ventures förändrade verksamhetsinriktning har Martin Litborn i dag valt att avsluta sin anställning. Styrelsen har av den anledningen utsett Jonas Litborn till VD för Vertical Ventures. Jonas tillträder omedelbart och tar över förhandlingarna kring det omvända förvärvet.

2020-01-14
Regulatorisk

Vid lunchtid beslutade Nasdaq om handelsstopp för Vertical Ventures aktie då det finns misstänkt informationsläckage gällande pågående förhandlingar om ett omvänt förvärv av ett kinesiskt e-commercebolag som har säte i Shenzhen.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.