Arcane Crypto

Nyheter

Wifog och mySafety Försäkringar tecknar samarbetsavtal

Wifog har tecknat ett avtal med mySafety Försäkringar, som tillhandahåller försäkringar och skydd inom vardagssäkerhet, t.ex. skydd mot ID-kapning och andra bedrägeribrott.

mySafety är idag ledande inom ID-skydd och vardagssäkerhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina, med planer på etableringar på ytterligare marknader. mySafety hjälper sina kunder att lösa akuta problem, t.ex. att spärra, spåra och skydda ID-handlingar, bankkort, mobiltelefoner, husdjur, cyklar och nycklar. Vidare hjälper de även till vid skimming, rån, brand, vattenskada och inbrott.

Samarbetsavtalet mellan Wifog och mySafety syftar till att erbjuda respektives användare och kunder fler nyttiga och användbara produkter. Initialt kommer mySafety att erbjuda tjänsten ID-skydd till förmånliga villkor till Wifogs användare. ID-skydd är en tjänst som förebygger och minskar konsekvenserna vid en ID-kapning. Under 2015 drabbades 164 000 svenskar av en ID-kapning enligt statiskt från mySafety och TNS Sifo.

Ambitionen från båda parter är att samarbetet mellan bolagen ska utvecklas ytterligare över tid och att bolagen ska erbjuda ytterligare produkter och tjänster från mySafety respektive Wifog till varandras kunder/användare.

- Genom samarbetet med Wifog får vi möjlighet att komma i kontakt med deras användare, som vi tror väl överensstämmer med mySafetys målgrupp. En stor del av Wifogs användare lever delar av sitt liv online och riskerar då i en högre utsträckning än andra att bli exponerade för olika bedrägeribrott, säger Daniel Elfvendahl, CEO mySafety Försäkringar AB.

För Wifog, som lanserades 2013 som en mobiltjänst och nu har utvecklats till en bonustjänst med fokus på att sänka användarnas mobilkostnad, innebär samarbetet med mySafety ännu ett partnerskap som ger Bolaget en möjlighet att nå ut med sin tjänst till en bredare publik och en viktig byggsten för ett bredare tjänsteutbud.

- Samarbetet med mySafety ger oss en möjlighet att nå ut till en stor och mycket intressant målgrupp och samtidigt erbjuda våra användare en personnära tjänst till förmånliga villkor. Vi ser stora möjligheter att utöka vårt samarbete inom snar framtid, både med ytterligare produkter men även enklare betalningsflöden. Detta är ett viktigt steg för ökad kundnytta och ökad omsättning, säger Carl Henric Holmberg, Chief Revenue Officer på Wifog.

Stockholm 2016-10-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Henric Holmberg, CRO för Wifog Holding AB (publ)
E-post: carlhenric.holmberg@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Daniel Elfvendahl, CEO mySafety Försäkringar AB
E-post: daniel.elfvendahl@mysafety.se

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016, klockan 15:50.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

Filer för nedladdning
2017-11-10
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 december 2017, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

2017-11-07
Regulatorisk

Bolaget vill lämna följande förtydligande avseende det pressmeddelande som offentliggjordes den 6 november 2017 angående emissioner och finansiering.

2017-11-06
Regulatorisk

Wifog har påbörjat ett sparprogram som kommer att sänka de direkta kostnaderna med 900.000 kr i månaden. Åtgärderna kommer att ge full effekt den 1 december.

2017-11-06
Regulatorisk

Bolaget har den 25 juli 2017 offentliggjort pressmeddelande och därigenom informerat om att totalt 12 000 000 nya aktier har tecknats i den nyemission som bolaget offentliggjorde den 3 juli 2017, varigenom bolaget skulle tillföras en total teckningslikvid om 30 000 000 kronor.

2017-08-31
Regulatorisk

Detta pressmeddelande är ett förtydligande av det pressmeddelande som gick ut tidigare idag angående att Bolaget återkallar ett incitamentsprogram.

2017-08-31
Regulatorisk

KVARTAL 2, 2017 

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 871 Tkr (2 445 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 987 Tkr (620 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 386 Tkr (-5 188 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 727 Tkr under kvartalet (-5 425 Tkr).
 • I juni skriver Wifog avtal med Barncancerfonden om att lansera en ny digital insamlingstjänst. Wifog har utvecklat lösningen som i grunden bygger på bolagets beprövade cash-backteknologi. Tjänsten kopplas upp till ett stort antal butiker vars omsättning ökar tack vare trafiken från användarna. Värdena som skapas genom transaktionerna går till Barncancerfonden viktiga insamling till forskning om barncancer.
 • Wifog Mobile förlänger MVNO-avtal med 3 och relanserar sin mobiltjänst som "Sveriges bästa operatör för alla med små behov". Bolaget kommer att erbjuda helt unika paket för att möta behovet från detta segment av mobilkunder, där det minsta abonnemanget kostar 20 kronor i månaden.

HALVÅR 1, 2017 

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 4 557 Tkr (4 059 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 1 319 Tkr (333 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under första halvåret -8 173 Tkr (-10 477 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -8 836 Tkr under första halvåret (-10 950 Tkr).
 • Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra nytta av den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white- label samarbeten. Bolaget skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad försäljning av Wifogs produkter till många aktörer på många marknader och inom många industrier. Tidigare låg fokus på endast på mobiloperatörer och hela plattformen.
2017-08-31
Regulatorisk

Med anledning av tidigare pressmeddelanden avseende emission om 30 miljoner kronor och därtill aviserad försening av registrering vill styrelsen uppdatera marknaden med följande information.

2017-08-31
Regulatorisk

Då ett formfel begicks när beslut om upprättande av optionsprogram vid årsstämma den 23 maj 2017, har styrelsen idag beslutat återkalla programmet i sin helhet.

<<
1
...
16
17
18
19
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.