Vertical Ventures

Wifog AB

Kort information om Wifog AB
Wifog AB, org. nr 556572-4621 , är ett dotterbolag till Vertical Ventures, som äger ca 99,3% av aktierna i bolaget. Moderbolaget Vertical Ventures, org.nr 556668-3933 är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Wifog AB heläger dotterbolaget Wifog Sverige AB, org.nr 556975-7973.

Nyheter och dokument från Vertical Ventures dotterbolag Wifog AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.